Referencegruppen for Antibiotikaresistensbestemmelse. Dansk_tekst.html Rev. 30.03.04 ks

Gruppen startede sit arbejde i foråret 1996 med medlemmer fra fem, senere seks, afdelinger.

 

Medlemmer: 

Alice Friis-Møller, H:S Hvidovre Hospital, DK 2650 Hvidovre,

Niels Frimodt-Møller, dr.med.,Statens Seruminstitut,DK 2300 København S (formand 01.01.00), tel +45 3268 3646, e-mail nfm@ssi.dk ,

Jette E. Kristiansen, dr. med., Sønderborg Sygehus, DK 6400 Sønderborg,

Susanne Pedersen, Ledende laborant, KASHerlev Hospital, DK 2730 Herlev,

Helga Schumacher, Viborg Sygehus, DK 8800 Viborg (15.09.99)

Knud Siboni, dr. med., professor emeritus i Klinisk mikrobiologi (ex-formand),(indtil 31.10.2003),

Ådalsvej 240, DK 5250 Odense SV, tel +45 6617 1660, e-mail mksiboni@dadlnet.dk , and

Robert Skov, Statens Seruminstitut, DK 2300 København S (15.09.99)

 

KVALITETSSIKRING I MEDICINSK DIAGNOSTIK HAR DET MÅL AT OPFYLDE KLINIKERENS KRAV PÅ PATIENTENS VEGNE.

 

Undersøgelsen af patientprøver og vurderingen af resultaterne Maal.html

kan beskrives fra modtagelsen af prøven til aflæsning og registrering af resultaterne, A-C, og fra vurdering, overvågning og ekstern QC til besvarelsen, D-F.

 

A: Primaer eller sekundær resistensbestemmelse.

 

B: Metoder, medier og aflæsning.

 

C: Registrering på grundlag af aflæsning.

 

D: Vurdering og Overvaagning.html.

 

E: Ekstern kvalitetskontrol (QC).

 

F: Besvarelse.

 

Poster 5.,juni 1997 ved ESC-mødet , St. Petersburg, Rusland.

Dansk-fransk_mikrobiologisk komité Paul Horstmann er knyttet til denne referencegruppe.

  

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.

  Vergil PVM. Georgica