Chlamydia trachomatis Dansk_tekst.html _____May 2003

 

Referencegruppen for Chlamydia trachomatis diagnostik.

Gruppen startede sit arbejde i foråret 1996 med medlemmer fra fire afdelinger.

Se også Østergaard L, Andersen B, Møller JK, Olesen F. Screening for klamydia med hjemmetest - en medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen 2002, 151 pp.

 

Medlemmer:

 

Gerdi Hoff, Herning Centralsygehus, DK 7400 Herning,

Lis Hyttel, instruktionslaborant, Aalborg Sygehus, DK 9000 Aalborg,

Lars J. Østergaard, Marselisborg Hospital, DK 8000 Århus C,

Per Søgaard, dr. med. (formand), Odense Universitetshospital, Winsløwparken 19. 2, DK 5000 Odense C.

Tel +45 6541 4796 , fax +45 6541 4785, e-mail per.sogaard@ouh.fyns-amt.dk .

 

Rapporten har seks kapitler med selvstændig paginering og litteratur.

Indholdsfortegnelse:

  1. Forord

Epidemiologi______________________________p.2

Oversigt_________________________________p.3

Litteratur_________________________________p.5

2. Indikationer

Klinisk indikation___________________________p.1

Behandlingskontrol__________________________p.1

Smitteopsporing____________________________p.2

Screeningsovervejelser_______________________p.2

Screening_________________________________p.5

Litteratur__________________________________p.7-9

3. Prøvetagning

Podning___________________________________p.1

Urin/vaginalsekret____________________________p.1

Generelt___________________________________p.1

Registrering_________________________________p.1

Tabel 1

4. Metoder

Generelt om metodeprincip_____________________p.1

Generelt om metodevurdering___________________p.2

Serologi____________________________________p.3

Dyrkning af C. trachomatis____________________p.4

Enzym immunmetode (EIA)____________________p.4

Direkte immunfluorescensmikroskopi_____________p.6

Hurtigtests__________________________________p.6

DNA-hybridisering___________________________p.6

DNA-kopiering_____________________________p.6

Lysmikroskopi______________________________p.9

Leucocytesterase_test_________________________p.9

Litteratur___________________________________p.10-15

Figur 1____________________________________p.16

5. Svarafgivelse_____________________________________p.1

6. Sammenfatning____________________________________p.1

Rapporten tænkes efterfuldt af et appendix med FAQs (Frequently Asked Questions)