RESISTENSBESTEMMELSENS MÅL juli 98

Det er en daglig opgave i den Klinisk mikrobiologiske afdeling at vælge og anbefale klinikeren det bedste antibiotikum eller den bedste kombination af antibiotika til behandling af patientens infektion. Dette er et mål for klinisk mikrobiologi.

Denne beslutning hviler ikke alene på resultatet af resistensbestemmelsen af de isolerede stammer men også, og ofte mere,artsbestemmelsen(L 18)Dansk_tekst.html

Oplysning om prøvens kategori (blod, ekspektorat o.s.v) og om den foreløbige artsdiagnose er ofte tilstrækkelige til rationel antibiotikabehandling af den akut syge patient.

Man handler trods tvivl og vender tilbage for at forbedre behandlingen.

 

Samtidig beslutter klinikeren og den kliniske mikrobiolog:

  1. Om antibiotika behandling er tilstrækkelig, eller om kirurgisk behandling behøves samtidigt,
  2. eller at behandling ikke er indiceret.

Svaret skal meddele om isolaterne har eller ikke har en resistensmekanisme,

R eller S. D1.A.html F.species.html

 

Electronisk Data Behandling har gjort det komplekse mønster af art og resistensmønster til en nyttig variabel i hospitalsepidemiologi. Også dette er et mål for resistensbestemmelse.(L 1).

Med 24 biokemiske reaktioner kan man karakterisere mindst 200 arter, species, eller biotyper, og med 12 antibiotika mindst 28 resistenstyper; heraf en fraktal med dimensionen, D > log 200/log 24 + log (28 - 1)/log 12 = 3.90 (3.41-4.35).(L 22)Overvaagning.html

 

 

The web then, or the pattern; a web once sensuous and logical, an elegant and pregnant texture; that is style.

Robert Louis Stevenson 1850-1894.