Vedtægter for Dansk-Fransk mikrobiologisk Komité Paul Horstmann.

Godkendt 18. marts 1999 ved Generalforsamlingen, DSKM. Antibiotikaresistensbestemmelse.html

11.06.1999, 03.04.2016 ks.

§ 1.

Komitéen er en fornyelse af Dansk-Fransk Lægesamvirke, grundlagt ca. 1960.

Initiativtagerne er nu civilingeniør J.Horstmann(1943-2014)og professor i klinisk mikrobiologi K. Siboni.

Komitéen arbejder for et gensidigt samarbejde inden for mikrobiologien med udgangspunkter i Le Comité de l'Antibiogramme de la Société Française de Microbiologie og Referencegruppen vedrørende Resistensbestemmelse, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, DSKM. Komitéen kan udvides til at omfatte andre referencegrupper under DSKM. Formanden for DSKM er medlem af Komitéen.

Den franske Ambassadør i Danmark eller et kvalificeret medlem af Ambassaden er Æresformand for Komitéen.

Komitéen er et udvalg under DSKM. Man venter i det mindste et årligt møde med franske forskere, fælles publikationer og eventuelt udveksling af studerende på højt niveau.

§ 2.

Ud over medlemmer af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi og Yngre Mikrobiologer har medlemmer af Danmarks Mikrobiologiske Selskab og andre særligt interesserede adgang til møderne.

Franske mikrobiologer inviteret til møderne kan blive korresponderende medlemmer af DSKM og samtidigt medlemmer af Komitéen.

§ 3.

Komitéen består af fire danske medlemmer: Formanden, næstformanden, sekretæren og Formanden for DSKM, Æresformanden og et antal korresponderende medlemmer.

Medlemmerne foreslås af bestyrelsen, DSKM, og godkendes af Generalforsamlingen, DSKM.

§ 4.

Komitéen aflægger rapport og regnskab ved generalforsamlingen i DSKM.

§ 5.

Formue.

Kontoen tilhørende l'Association médicale franco-danoise er 1999 overført til Dansk-Fransk Mikrobiologisk Komité Paul Horstmann, til anvendelse efter Komitéens beslutning.

L'Ambassade de France, Service Culturel et Scientifique, har støttet invitationen til Danmark af en fransk mikrobiolog i 1998, to i 1999, to i 2000, to i 2001, en i 2002, en i 2003, to i 2004, en i 2005, en i 2006, en i 2007, en i 2008, en i 2009, en i 2010, en i 2011, en i 2012,  en i 2013 og en i 2015; se følgende liste:

 

Les 19 et 20 octobre 19.8: C.-J Soussy, Créteil: Definition and determination of in vitro antibiotic susceptibility breakpoints for bacteria.

 

Les 16 & 17 aoùt 1999. Alain Philippon, Paris: ß-lactamases in Enterobacteriaceae in France.

 

Les 11 & 12 octobre 1999. Fred Goldstein, Paris: Distribution of pneumococci resistant to penicillin 1980-96.

 

Les 13 & 14 juin 2000. Roland Leclercq, Caen: Resistance to glycopeptides in Enterococcus and Staphylococcus.

 

Les 7 & 8 juin 2001. Vincent Jarlier: Surveillance of antimicrobial resistance. From microbiology laboratory to epidemiological networks.

 

Les 28 & 29 aoùt 2001. Alain Philippon, Paris: Recent development of ß-lactamases in the Enterobacteriaceae. Recroitment from Kluyvera?

 

Les 4 & 5 juin 2002. Raymond Ruimy, Paris: Identification of and antibiotic treatment against Nocardia and Corynebacterium starting from a patient with infection due to N.pseudobraziliensis.

 

Les 3 & 4 juin 2003. Bernard La Scola, Marseilles: Isolation of microorganisms whose cultivation is still difficult.

 

                                        Le 25 mai 2004 à Copenhague. Henri Monteil, Strasbourg: Staphylococcal toxins.

Le 26 mai 2004 à Odense: Colette Harf-Monteil: Aeromonas infections in man with the description of the new species A.simiae.

 

Les 24 & 25 mai 2005. Benoït Jaulhac, Strasbourg: Borrelia and lyme borreliosis.Epidemiology, pathophysiology and diagnosis.

 

Le 30 mai 2006 à Copenhague. Patrice Nordmann, Paris: Emergence of plasmid mediated quinolone resistance in Enterobacteriaceae.

Le 31 mai 2006 à Odense. Patrice Nordmann: Expanded spectrum beta-lactamases in Gram negative rods.

 

Le 29 mai 2007 à Copenhague. Claire Poyart, Paris: Molecular pathogenesis of Group B streptococcal infections.

Le 30 mai 2007 à Odense. Claire Poyart, Paris: New tools for screening and identification of Group B streptococci.

Le 27 mai 2008 à Copenhague. Patrick Plésiat, Besançon: Epidemiology, mechanisms, and clinical importance of the resistance to antibiotics in Pseudomonas aeruginosa.

Le 28 mai 2008 à Odense. Patrick Plésiat: Resistance to antibiotics by efflux in the Gram negative species.

Le 26 mai 2009 à Copenhague. Thierry Naas: Emerging carbapenem resistance in Acinetobacter baumanni.

Le 27 mai 2009. à Odense. Thierry Naas: Carbapenem resistance in the Enterobacteriaceae, an ongoing story.

Le 11 mai 2010 à Copenhague. Patrice Nordmann, Paris: Emerging resistance mechanisms. Update 2010. à Copenhag ue.

Le 17 mai 2011 à Copenhague. Sylvain Brisse, Paris: Listeria monocytogenes strains diversity and evolution, spread globally but adapt locally.

Le 18 mai 2011 à Odense. Sylvain Brisse, Paris: Clonal diversity and genomics of Klebsiella pneumoniae; are all strains equally pathogenic?

Le 22 mai 2012 à Copenhague. Hervé Bourhy, Paris: The control of Lyssaviruses, a challenge for public health authorities.

Le 23 mai 2012 à Odense: Hervé Bourhy, Paris: Rabies encephalitis: epidemiology and laboratory diagnosis.

Le 14 mai 2013 à Copenhague. F-X, P. Weill, Paris: Which molecular typing methods in the near future?

Le 15 mai 2013 à Odense. F-X, P. Weill: Antibiotic resistance in Salmonella. Where are we?, and where are we going?

Le 20 mai 2014 à Copenhague: Mathieu Picardeau, Paris: Leptospira. From the genetics to the pathogenesis.

Le 21 mai 2014 à Odense: Mathieu Picardeau: Leptospirosis. Epidemiology of a neglected disease.

Le 19 mai 2015 à Copenhague: Hilde de Reuse, Paris: Transport and storage of Nickel, an essential virulence determinant of Helicobacter pylori.

Le 20 mai 2015 à Odense: Hilde de Reuse: Helicobacter pylori, chronic inflammation and gastric cancer.

 

Komitéens medlemmer 2. april 2016:

Den franske Ambassadør i Danmark, Mme V. Bujon-Barré, Æresformand.

Den franske Ambassadrice i Danmark, Mme B. Quincy, tidligere Æresformand.

Den franske Ambassadør i Danmark, Mme A. Gazeau-Secret, tidligere Æresformand.

Den 2010 afdøde franske Ambassadør i Danmark, M. J.- P. Masset, tidligere Æresformand.

 

Alice Friis-Møller, overlæge, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital,

DK 2650 Hvidovre, Sekretær.

Svend Ellermann-Eriksen, dr.med., ph.d., professor i klinisk mikrobiologi ved Aarhus Universitet, overlæge Klinisk mikrobiologisk afdeling,

Aarhus Universitetshospital, Skejby, 8200 Aarhus N,.

Formand, Dansk Selskab for Klinisk mikrobiologi. (21.marts 2012),

Dennis Schrøder Hansen, overlæge, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital, 2730 Herlev (1.april 2015)

Michael Kemp, dr.med., ph.d., professor i Klinisk mikrobiologi ved  Odense Universitet, overlæge ved Klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital, DK 5000 Odense C,. Formand for Komitéen fra 2.april 2016.

HJ Kolmos, dr. med., professor i Klinisk mikrobiologi ved Odense Universitet, overlæge ved Klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital, DK 5000 Odense C, Næstformand for Komitéen.

Lars Erik Lemming, overlæge, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital i Skejby, DK 8200 Aarhus N( 1.april 2015).

K Siboni, dr. med., professor emeritus i Klinisk mikrobiologi ved Odense Universitet, Ådalsvej 240, DK 5250 Odense SV, Formand for Komitéen. Indtil 2.april 2016. Derefter medlem.